Splošni Pogoji Uporabe

  1. Sprejemanje teh Splošnih pogojev uporabe

1.1 Dobrodošli na našem spletišču Blade (www.blade.shop) (»spletišče«). Ti Splošni pogoji uporabe in naš Pravilnik o zasebnosti in Pravilnik o piškotkih (skupaj »Splošni pogoji uporabe«) veljajo za vašo uporabo tega spletišča. 

 

  1. Veljavnost

2.1 Ti Splošni pogoji uporabe veljajo za vse obiske in uporabo spletišča družbe Online Drinks B.V. na naslovu Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemska (»Heineken«), kot tudi za vse informacije, priporočila in/ali storitve, ki vam jih zagotavljamo na tem spletišču ali prek njega (»informacije«). Prosimo, upoštevajte, da ti Splošni pogoji uporabe veljajo samo za splošno informacijsko spletišče Blade in da imajo dejanske spletne trgovine, v katerih lahko kupite Blade in sodčke za Blade, svoje lastne splošne pogoje uporabe, ki jih lahko najdete na spletiščih teh spletnih trgovin.

2.2 Z uporabo spletišča se strinjate z veljavnostjo teh Splošnih pogojev uporabe. Ti Splošni pogoji uporabe se lahko sčasoma tudi spremenijo. Morebitne spremembe začnejo veljati takoj po objavi spremenjenih Splošnih pogojev uporabe. Uporabnikom spletišča svetujemo, da redno spremljajo Splošne pogoje uporabe in se seznanijo z morebitnimi spremembami.

 

  1. Informacije in odgovornost

3.1 Informacije so namenjene za splošno informiranje in ne predstavljajo nasveta. Družba Heineken ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe (ali nezmožnosti uporabe) tega spletišča, vključno z morebitnimi nepravilnimi ali nepopolnimi informacijami, razen v kolikor ni ta škoda posledica kakršnega koli namernega ravnanja ali hude malomarnosti s strani družbe Heineken. Družba Heineken ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neprimernosti, zastarelosti ali netočnosti tega spletišča ali informacij.

3.2 Družba Heineken tudi ne prevzema odgovornosti za škodo, do katere bi prišlo zaradi uporabe elektronskih naprav za komuniciranje, med drugim tudi za škodo, ki bi nastala zaradi neuspele ali zakasnele dostave elektronskih sporočil, prestrezanja ali spreminjanja elektronskih sporočil s strani tretjih oseb ali računalniških programov za elektronsko komuniciranje in prenosa virusov.

 

  1. Pravice intelektualne lastnine

4.1 To spletišče in njegova vsebina v celoti, njegove značilnosti in funkcionalnosti (kar med drugim vključuje informacije, programsko opremo, besedila, prikaze, slike, videoposnetke in zvok ter oblikovanje, izbor in razporeditev) so v lasti družbe Heineken, lastnikov licenc ali drugih ponudnikov tega gradiva in so zaščiteni v skladu z zakoni o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, patentih, poslovnih skrivnostih ali drugih predpisih o zaščiti intelektualne in zasebne lastnine.

4.2 Spletišče lahko uporabljate samo za namene, ki so skladni s temi Splošnimi pogoji uporabe. Izdelava kopij (delov) spletišča za osebno rabo ni dovoljena. Uporaba katerega koli dela vsebine našega spletišča za druge namene ni dovoljena brez našega predhodnega dovoljenja.

 

  1. Odškodnina

5.1 Strinjate se, da boste našo družbo, njene odvisne družbe, lastnike avtorskih pravic in ponudnike storitev ter naše in njihove uslužbence, direktorje, zaposlene, zunanje izvajalce, zastopnike, lastnike avtorskih pravic, dobavitelje, naslednike in pooblaščence branili, zanje poravnali škodo ter jih odvezali odgodvornosti v primeru kakršnih koli zahtevkov, odškodninske odgovornosti, odškodnin, sodb, nagrad, izgub, stroškov ali plačil (vključno z razumnimi plačili odvetnikom), do katerih bi prišlo zaradi vaše kršitve teh Splošnih pogojev uporabe ali vaše uporabe tega spletišča, kar med drugim vključuje kakršno koli uporabo vsebine, storitev in izdelkov spletišča za namen, ki ni izrecno dovoljen v teh Splošnih pogojih uporabe.

 

  1. 6. Razno 

6.1 Vsak člen teh Splošnih pogojev uporabe se uporablja samostojno. Če katero koli sodišče ali ustrezen organ odloči, da je kateri koli člen nezakonit ali neizvršljiv, ostali členi še naprej ostanejo v polni veljavi in s polnim učinkom.

6.2 Za te Splošne pogoje uporabe veljajo zakoni Nizozemske. Vse morebitne spore ali zahtevke v povezavi z uporabo spletišča, bodo reševala sodišča v Amsterdamu na Nizozemskem.

Z uporabo našega spletišča se strinjate z uporabo piškotkov, ki nam pomagajo pri izboljševanje tega spletišča. Skrij to sporočilo Več o piškotkih »

private-user-popover_title

private-user-popover_copy

private-user-popover_copy_2private-user-popover-supportlink