BLADE - Общи условия

  1. Приемане на тези условия

1.1 Добре дошли на нашия уебсайт, който е посветен на Blade (www.blade.shop) („Уебсайт“). Тези Общи условия, Декларацията за поверителност и Правилата за „бисквитките“ (наричани за краткост „Условията“), управляват използването на Уебсайта. 

  1. Приложимост

2.1 Тези Условия се отнасят за всички посещения и използването на този Уебсайт на Online Drinks B.V., с адрес: Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, the Netherlands („Heineken“), както и за цялата информация, препоръки и/или услуги, предоставени Ви от или чрез този уебсайт („Информацията“). Моля, имайте предвид, че тези Условия уреждат само общия информационен уебсайт на Blade и че действителните уеб магазини, където можете да закупите Blade и кеговете за Blade, имат свои собствени условия, които можете да намерите на съответните уебсайтове.

2.2 Като използвате този уебсайт, приемате приложимостта на настоящите Условия. Обръщаме внимание, че тези Условия могат да се променят във времето. Такива промени влизат в сила веднага след публикуването на изменените Условия. Съветваме потребителите на уебсайта редовно да четат Условията за възможни промени.

  1. Информация и отговорност

3.1 Това е само за обща информация и не представлява препоръка. Heineken не носи отговорност за каквито и да е вреди, произтичащи от използването (или невъзможността за използване) на този уебсайт, включително неточността или непълнотата на информацията, освен ако тази вреда не е резултат от умишлено неправомерно поведение или груба небрежност от страна на Heineken. Heineken не носи отговорност за щети, причинени от липса на подходяща, навременна или точна информация за този уебсайт или за Информацията.

3.2 Освен това Heineken не носи отговорност за щети, които могат да бъдат в резултат от използването на електронни средства за комуникация, включително, но без да се ограничават до, вреди, произтичащи от неуспешна или забавяне при доставката на електронни съобщения, прихващане или манипулиране на електронни съобщения от трети страни или от компютърни програми, използвани за електронни съобщения и предаване на вируси.

  1. Права на интелектуална собственост

4.1 Уебсайтът и цялото му съдържание, функции и функционалност (включително, но без да се ограничава до, информацията, софтуера, текста, дисплеите, изображенията, видеоклиповете и аудиозаписите и съответно тяхното проектиране, подбор и подреждане) са собственост на Heineken, неговите лицензодатели или други доставчици на такива материали и са защитени от законите за авторското право, търговската марка, патентите, търговската тайна и други закони за интелектуална собственост или права на собственост.

4.2 Можете да използвате Уебсайта само за цели, съответстващи на тези Условия. Не Ви е позволено да правите копия на (части от) Уебсайта за лична употреба. Не трябва да използвате никаква част от съдържанието на нашия уебсайт за други цели, без да получите лиценз от нас.

  1. Обезщетение

5.1 Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и да не застрашавате нашата компания, филиали, лицензодатели и доставчици на услуги и нас, както и съответните им длъжностни лица, директори, служители, изпълнители, търговски представители, лицензодатели, доставчици, наследници и възложители от и срещу всякакви искове, задължения, вреди, съдебни решения, присъди, загуби, разходи, разноски или такси (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от или свързани с Вашето нарушение на настоящите Условия или използването на Уебсайта, включително, но без да се ограничава до, използването на съдържанието, услугите и продуктите на Уебсайта, освен изрично разрешените в настоящите Условия.

  1. Разни 

6.1 Всеки от параграфите на настоящите Условия работи поотделно. Ако някой съд или компетентен орган реши, че някой от тях е незаконен или неприложим, останалите параграфи ще останат в пълна сила и действие.

6.2 Настоящите Условия се уреждат от холандското законодателство. Всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с използването на Уебсайта, ще бъде разрешен от съдилищата в Амстердам, Холандия.

С ползването на нашия уебсайт, Вие приемате използването на „бисквитки“, за да ни помогнете да подобрим този уебсайт. Скриване на това съобщение Още за „бисквитките“ »

private-user-popover_title

private-user-popover_copy

private-user-popover_copy_2private-user-popover-supportlink